Yeni teşvik paketi: Turizmde ecrimisil ve Konaklama Vergisi ödeme süreleri 1 yıl erteleniyor

Turizmde ecrimisil ödeme süreleri faizsiz, 1 yıl erteleniyor

Yeni teşvik paketi TBMM’ye sunuldu. Buna göre turizmde ecrimisil ödeme süreleri faizsiz, 1 yıl erteleniyor
Yeni paket ile birlikte, kısa çalışma ödeneği alan normalleşme destekleri 30 Haziran 2021’e kadar uzatılabilecek. Turizmde ecrimisil ödeme süreleri faizsiz, 1 yıl erteleniyor.

Yeni teşvik paketinde Turizme ne sunuldu?

-Turizmde konaklama vergisinin yürürlüğe girişi 2022 yılının başına erteleniyor. 

-Turizmde ecrimisil ödeme süreleri faizsiz, 1 yıl erteleniyor.

-Prim desteği uygulamasının 31 aralık 2023 kadar uzatılması için cumhurbaşkanı’na yetki verilecek.

-Kısa çalışma ödeneği uygulamasının bitiş tarihi haziran 2021’e kadar uzatılabilecek.

-Haziran 2021’e kadar vergi incelemesi barışı getiriliyor.

-Kurumlar vergisini 5 puan indirme yetkisi cumhurbaşkanı’na verilecek.

Teşvik paketinde turizmi ilgilendiren başlıklar:

Teklifle İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen madde ile; işsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Turizme İstihdam ve vergi kolaylığı


Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerini istihdam etmesi halinde işverene sağlanan prim desteği; bir önceki yıl ortalamasına ilave istihdam edilen kişiler için 12 ay, bu kişinin kadın, genç veya engelli olması durumunda 18 ay süreyle işverene sağlanan prim teşviki ve ilave istihdam sağlayan işverene gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteği uygulamasının süresini 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılabilecek.

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverene ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanan prim desteği süresini de 30 Haziran 2021’e kadar uzatabilecek

Turizmde ecrimisil ödeme süreleri faizsiz, 1 yıl erteleniyor

Turizmde konaklama vergisinin yürürlüğe girişi 2022 yılının başına erteleniyor Konaklama vergisinin yürürlük tarihi en erken 1 Ocak 2022’de başlayacak.

Kovid-19 salgınının turizm sektörüne olumsuz etkilerinin azaltılması için ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; 1 Nisan 2020 tarihi ile 30 Haziran 2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri 6 ay erteleniyor.

Ayrıca 1 Temmuz- 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme süreleri de başvuru şartı aranmaksızın bir yıl ertelenecek. Bu alacaklar, ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilecek. Bu döneme ilişkin tahsil edilen bedeller iade edilmeyecek.

Cumhurbaşkanına, yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranını beş puana kadar indirme ve tekrar kanuni seviyesine getirme yetkisi veriliyor.

Bir yanıt yazın