Yunanistan’ın yeni turizm planında model Türkiye mi?

Şu anda hazırlık aşamasında olan, 10 yıllık turizm planına göre Yunanistan, turist sezonunu uzatmaya ve turistlerin kişi başı harcamalarını artırmaya yardımcı olacak araçları geliştirme yolunda ilerlerken, bazı konu başlıklarının Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı 2023 Stratejisi ile neredeyse aynı olması dikkati çekiyor.

Yunanistan Turizm Politikası Genel Sekreteri Vicky Loizou yaptığı açıklamada, şu anda hazırlık aşamasında olan, 10 yıllık turizm planında; marinalarının ve sağlık turizminin geliştirilmesi için özel stratejiler hazırladıklarını vurguladı.

Marinalar için ne yapılıyor?

Ülkenin marinalarına odaklandıklarını ve mevcut çerçevede iyileştirme yapılması gerektiğinin altını çizen Loizou, “Şu anda yatırımları teşvik etme stratejisi olmadığı için marinalarla ilgili mevzuat iyileştirilebilir. Onların yönetim modelini çevreleyen kurumsal çerçeveyi şekillendiriyoruz ve marinaların gelişimi için mekansal bir analiz yapıyoruz” dedi.

Sağlık turizminde ne yapılacak?

Sağlık turizmi planlarını da özetleyen Loizou, gümüş ekonomi ve wellness turizmi ile birleşince, gelişiminin büyüme için önemli bir marj sunacağını ileri sürerek, yakın gelecekte açıklanması beklenen 10 yıllık turizm planında, ülkenin kaplıcalarının kalkınması için özel bir stratejiyi de hazırladıklarına işaret etti.

Loizou “Bakanlığın amacı, bir strateji oluşturmak ve sektörün işlerinin gelişebileceği bir çerçeve geliştirmektir. Amaç, turist sezonunu uzatmaya ve turistlerin kişi başı harcamalarını artırmaya yardımcı olacak araçlar yaratmak ”dedi.

Gastronomi de mercek altında mı?

Loizou, turizm bakanlığının Yunanistan’ın gastronomi turizmi ürününü güçlendirmek istediğini ve birincil sektörle bağlantısı için Kırsal Kalkınma ve Gıda Bakanlığı ile işbirliği içinde olduğunu da belirterek, “Gastronomi turizmi, ihracatı artırmanın, işlemeyi artırmanın ve dışa dönüklüğü teşvik etmenin bir aracı olabilir”dedi.


Genel sekreter, turizm bakanlığının, kurtarma fonu kaynakları aracılığıyla sektör şirketlerini desteklemek için yeni programların başlatılması konusunda diğer Yunan bakanlıklarıyla temas halinde olduğunu bildirdi.Yeni programlar, turizm alanındaki çalışanların mesleki eğitim ve becerilerinin güçlendirilmesi, işletmelerin ve kamu hizmetlerinin dijital dönüşümü ve Kalkınma ve Yatırım Bakanlığı’nın ilgili programları aracılığıyla turizm işletmelerinin desteklenmesine odaklanacak.

Bir yanıt yazın