TURİZMDE MALİYET ARTIŞI DURMUYOR

2024 yılında hizmet üretim maliyetleri sürekli artan turizmde satış fiyatları da yükseliyor. 6 aylık dönemde enflasyon TÜİK’e göre % 71,6 artarken Turizm Databank tahminlerine göre otel maliyetleri % 85 yükseldi.

Sadece Haziran 2024’te oteller vb yerlerdeki fiyat artışı % 6,67 oldu. Turizm Databank’ın tahminlerine göre. Haziran ayında otellerde yıllık maliyet artışı; F&B’de % 85, F&B+Enerji’de % 63 ve F&B+Enerji+Personel’de % 84 dolayında oldu.

Diğer yandan TÜİK’e göre Lokanta ve oteller’de yıllık fiyat artışı % 90,67 olurken Turizm Databank’a göre % 110’un biraz altında.