Etiket: 5 yıldızlı oteller

İspanya’da 2022’nin ilk yarıda otel yatırımları 1.7 miyar Avro’ya ulaşırken, yatırımının yüzde 78 gibi önemi bir kısmı 4 ve 5 yıldızlı otellere ve lüks tesislere yöneldi

2022’DE İSPANYA’DA OTEL TİCARETİ 4 VE 5 YILDIZLI TESİSLERDE YOĞUNLAŞTI

İspanya’da 2022’nin ilk yarıda otel yatırımları 1.7 miyar Avro’ya ulaşırken, yatırımının yüzde 78 gibi önemi bir kısmı 4 ve 5 [TDB]

TDB