turistinharacakalemleri2022
2022 yılının ilk yarısında Türkiye’ye gelen turist, paket turdan 3 milyar Dolar ve kişisel harcamalardan 11,1 milyar Dolar gelir bıraktı. Turist 2019’a göre hangi harcamalarını artırdı?

2022’DE TURİST HANGİ HARCAMASINI ARTIRDI?

2022 yılının ilk yarısında Türkiye’ye gelen turist, paket turdan 3 milyar Dolar ve kişisel harcamalardan 11,1 milyar Dolar gelir bıraktı. Turist 2019’a göre hangi harcamalarını artırdı?

2022’de gelen turist hangi harcamasını artırdı?

Turizm istatistik merkezi Turizm Databank’ın TÜİK verilerinden yaptığı incelemeye göre, 2019’a göre 2022 yılında elde edilen turizm geliri artışının harcama dağılında, paket turlar 3 milyar Dolar ve kişisel harcamalar da 11,1 milyar Dolara uleştı. Peki, turist 2019’a göre hangi harcamalarını artırdı?

Turistin ana harcamaları

2022’de turistin harcamasının yüzde 23’ünü paket turlar oluşturdu. Paket dışındaki ferdi harcamalarda; giyecek, ayakkabı, hediyelik eşya, halı kilim gibi harcamalar da yüzde 20 paya sahip. 2019’a göre 2022’de sağlanan toplam gelir artışının yüzde 28-30’u da bu kalemlerden sağlandı.

Diğerr yandan gelir artışında, yiyecek içecek yüzde 17-18, sağlık yüzde 14-15, ulaştırma da yüzde 35-36 paya sahip oldu. 2022’de konaklama, turlar, cep telefonu, marina ce eğitim, kültür, vb. harcalar ise 2019’a göre azaldı.

2022’de Gelir artışını kaynakları

Pay
ULAŞTIRMA35,0
GİY. AKABI. VB28,0
F&B17,0
SAĞLIK14,0
PAKET TUR6,0

Türkiye’nin Turizm Geliri

Turizmdatabank International

 Which expenditure of tourists increased in 2022?

Tourists who came to Turkey in the first half of 2022 left 3 billion dollars from package tours and 11.1 billion dollars from personal expenses. Which expenditures did the tourist increase compared to 2019? According to the analysis of the tourism statistics center, Tourism Databank, from TUIK data, package tours reached 3 billion dollars and personal expenditures reached 11.1 billion dollars in the expenditure distribution of the increase in tourism income in 2022 compared to 2019. So, which expenditures did tourists increase compared to 2019?Package tours accounted for 23 percent of tourist expenditure in 2022. In individual expenses other than the package; Expenditures such as clothing, shoes, souvenirs, carpets and rugs also have a 20 percent share. Compared to 2019, 28-30 percent of the total revenue increase in 2022 was provided by these items. On the other hand, food and beverage had a share of 17-18 percent, health 14-15 percent, and transportation 35-36 percent in income growth. Accommodation, tours, mobile phone, marina ce education, culture, etc. in 2022. expenses decreased compared to 2019.