ortalama kalış süresi
2019 yılının ilk çeyreğinde gelen turistin OKS düzeyi 10,4 gece olurken, 2022 yılında 2 gece artarak 12,5 geceye çıktı.

2022’DE TÜRKİYE’NİN TURİZM GELİRİ NASIL YÜKSELDİ?

Türkiye 2022 yılının ilk yarısında, turizmden 14,1 milyar Dolar gelir kazandı. 2019’dan 1,56 milyar daha fazla olan gelir artışı nasıl sağlandı?

2022’de turizm geliri nasıl yükseldi?

Turizm istatistik merkezi Turizm Databank’ın TÜİK verilerinden yaptığı incelemeye göre, 2019’a göre 2022 yılında elde edilen turizm geliri artışının ana nedeni, turistin ortalama kalış (OKS) süresindeki artış oldu.

Geceleme süresi ne kadar yükseldi?

2019 yılının ilk çeyreğinde gelen turistin OKS düzeyi 10,4 gece olurken, 2022 yılında 2 gece artarak 12,5 geceye çıktı. 2019 yılının ikinci çeyreğinde ise gelen turistin OKS düzeyi 9,2 gece olurken, 2022 yılında 0,2 gece artarak 9,4 geceye çıktı.

OKS artışı, vatandaş turistlerde, ilk çeyrekte 3,1 ve ikinci çeyrEkte 1,7 gece olarak daha belirgin artış gösterdi. Yabancı turistlerde ise ilk çeyrekte 1,4 gece artış olurken ikinci çeyrekte 0,1 gecelik azalma oldu. Bu düşüşü, geceleme başına yapılan harcamadaki yükseliş telafi etti.

Sonuç olarak Türkiye 2022 yılının ilk yarısında, turizmden 14,1 milyar Dolar gelir kazandı. 2019’a göre 1,56 milyar daha fazla olan gelir kazanılmış oldu. Gelir artışı, yabancı turistte 765 milyon Dolar ve vatandaş turistte ise 813 milyon Dolar oldu.

OKS-Toplam

20192022Artış
1.Çeyrek10,4312,462,0
2.Çeyrek9,259,440,2

OKS-Yabancı turist

20192022Artış
1.Çeyrek9,7411,161,4
2.Çeyrek8,928,75-0,2

OKS-T.C turist

20192022Artış
1.Çeyrek13,616,73,1
2.Çeyrek12,214,01,7

Türkiye’nin Turizm Geliri

Turizmdatabank International

HOW WAS TURKEY’S TOURISM REVENUE INCREASED IN 2022?

In the first half of 2022, Turkey earned $14.1 billion in revenue from tourism. How was revenue growth 1.56 billion more than in 2019? According to the analysis made by the Tourism Databank, the tourism statistics center, from the TUIK data, the main reason for the increase in tourism income in 2022 compared to 2019 was the increase in the average length of stay of the tourist (OKS). In the first quarter of 2019, the OKS(ALS) level of tourists was 10.4 nights, while in 2022 it increased by 2 nights to 12.5 nights. In the second quarter of 2019, the OKS level of incoming tourists was 9.2 nights, while it increased by 0.2 nights in 2022 to 9.4 nights. The increase in OKS showed a more significant increase in citizen tourists as 3.1 nights in the first quarter and 1.7 nights in the second quarter. Foreign tourists, on the other hand, increased by 1.4 nights in the first quarter and decreased by 0.1 nights in the second quarter. This decrease was compensated for by the increase in spending per night. As a result, in the first half of 2022, Turkey earned $14.1 billion in revenue from tourism. Revenue was 1.56 billion more than in 2019. The revenue increase was 765 million dollars in foreign tourists and 813 million dollars in citizen tourists.