YABANCI YATIRIMLARDA GERİDEYİZ

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinde (Turizm) yurt dışından yapılan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında, turizmdeki ana rakibimiz İspanya gelişirken Türkiye geriledi.

Yabancı yatırımlar düşüyor

Turizm Databank’ın TCMB ve İspanya Ticaret Bakanlığından derlediği verilere göre, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinde (Turizm) yurt dışından yapılan doğrudan yabancı sermaye yatırımları 2023’ün 9 aylık dönemde Türkiye’de % 84 daralırken İspanya’da % 6 dolayınde yükseldi.

Yurtdışından gelen doğrudan yatırım

Bu dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin Türkiye’deki doğrudan yatırımları, 252 milyon Dolardan 35 milyon Dolara düştü. İspanya’da ise yatımlar % 6 dolayında artarak 423 milyon Dolardan 450 milyon Dolar düzeyine çıktı.

TURİZMDE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMI