GECELEME SORUNU DEĞİŞMEDİ

Türkiye turizminin mevsimsel çarpıklık sorunu, beraberinde tesis gecelemelerinin de sayısı şehre sıkışmasını doğurmuştur. Bu da turizmin Anadolu’ya yayılmasını engellemektedir.

Türkiye’de tesis gecelemeleri ne oldu?

2019’dan bu yana tesislerde geceleme yapılan yerlerin dağılımında şehirler bazında değişim bu durumu gösterir verilerden biridir. 2019-2023 dönemlerinde;

Yabancı gecelemelerde, ANTALYA’nın payı % 62 dolayında seyrediyor ancak şehrin iç pazar geceleme payı % 14’ten % 18 dolayına çıktı.

Yabancı gecelemelerde, İSTANBUL’un payı % 19 dolayında seyrediyor ancak şehrin iç pazar geceleme payı % 10’da sabit kaldı.

Yabancı gecelemelerde, MUĞLA’nın payı % 7-7,5’ten % 8,5’e ilerlerken, şehrin iç pazar geceleme payı da % 5,5’ten % 7,5’e çıktı.

Yabancı gecelemelerde, AYDIN’ın payı % 2,8 dolayında seyrediyor ancak şehrin iç pazar geceleme payı % 3’ün altına düştü.

Yabancı gecelemelerde, İZMİR’in payı % 2 dolayında seyrediyor ve şehrin iç pazar geceleme payı % 5,5’ta sabit.

Özet görünüm

Özetle 81 ilden 52’sinde (%65) iç pazar payı düştü ya da aynı kalırken, 29 şehirdeki artış da Antalya ağırlıklı (% 25) olmak üzere Muğla (% 20) ve Ankara (% 18) gibi birkaç yerde toplandı.

Yabancı gecelemelerde ise 81 ilin 23’ünde (%28) yabancı payı artarken, bu artşlar da Muğla (% 33), Antalya (% 15), Ankara (% 6) gibi birkaç yerde toplandı. Geri kalan 58 şehrin yabancı geceleme payları ya düştü yada sabit kaldı.

Görüldüğü üzere, 2019’dan beri azalan tesis geceleme sayısı, turist sayısındaki artış gibi Antalya başta olmak üzere birkaç şehrirde toplanmış bulunmaktadır. Antalya hem iç pazarda hem de yabancı turist pazarında, ortamı doğrudam menfi yönde etkilemektedir.

Hem sezonun 5-6 aya toplanması hem de gecelemelerin 5-6 şehre sıkışması ile bu yapısal sorun perçinlaşmiştir.

Şehirlerin tesislerde yurtiçi geceleme payı, %

İlk 5

20192023
Antalya14,6817,15
İstanbul10,9810,16
Muğla5,527,44
Ankara4,986,73
İzmir5,445,49

Şehirlerin tesislerde yabancı geceleme payı, %

İlk 5

20192023
Antalya62,1962,47
İstanbul17,7517,13
Muğla7,658,28
Aydın2,802,87
İzmir2,242,14